Esporten växer

Esport i världen blir allt större. Även om det är först på senare år som man har börjat benämna tävlingarna som sker online som elektronisk sport, esport, så började esporten egentligen på...